Búracie práce

Búracie a demolačné práce

Vykonávame aj búracie práce vodorovných a zvislých konštrukcií  s hydraulickým kladivom na stroji UNC-Locust 752, 753 a  JCB 3 CX.

Okrem výkopovv zabezpečujeme aj búracie práce.Tie sú spojené s následným odvozom stavebného odpadu. Stavebná suť je uskladnená na skládke podľa všetkých všeobecne záväzných právnych predpisov so zameraním na starostlivosť o životné prostredie. Zákazník dostane potvrdenie o uskladnení stavebnej sute.

Búracie prace sú vykonávané väčšinou hydraulickým kladivom avšak záleží od typu stavby.

Búranie starých domov

..

Demolácia hál

..

Ploty a múriky

..

Demolácia stavieb

..