Zemné práce

Zemné a výkopové práce Trnava

Prioritne sa naša spoločnosť venuje zemným a výkopovým prácam ako sú výkopy pre šachty, elektrické prípojky, kanalizácie, výkopy základov pre rodinné domy, garáže a iné stavby, zemné práce – terénne úpravy, odvoz zeminy, stavebnej sute a pod.

Túto činnosť vykonávame v rámci celého Trnavského kraja. Vykonávame aj búracie práce (vodorovných i zvislých konštrukcií)  s hydraulickým kladivom na stroji UNC-Locust 752, 753 a  JCB 3 CX.


Výkop základov pre dorinný dom

..

Výkopy bazénov

..

Základy pre ploty a múry

..

Výkop inžinierských sietí

..

Výkop žúmp a šácht

..

Vykopanie jám pre ČOV

..

Chodníky a dlažba

..

Terenné úpravy

..